Bodø pensjonskasse har regulert pensjonene med virkning fra mai 2021.

Stortinget vedtatt egne regler som gjør at enkelte pensjonsytelser skal reguleres ytterligere for året 2021.

Mottagere av følgende ytelser i pensjonskassene skal få en ekstra regulering i 2021:

– Alderspensjon

– AFP

– Ektefellepensjon der pensjonisten er over 67 år

Bodø pensjonskasse har regulert pensjonene med virkning fra mai 2021. Etterbetaling utbetales 12.1.2022

Økt minstesats i folketrygden

I forbindelse med den ekstra reguleringen ble det også fastsatt nye minstesatser i folketrygden.

Minstesatsene i folketrygden er økt med virkning fra 1. juli. Det betyr at enkelte får etterbetalt pensjon fra NAV.

Har du minstepensjonstillegg fra folketrygden, så kan pensjonen fra Bodø pensjonskasse bli lavere. Dette skyldes samordningsreglene.

Ta kontakt om du har spørsmål, så hjelper vi deg.