Hovedtariffavtalen (HTA) regulerer bestemmelser om  pensjon. Her finner du veiledning og fortolkning om bestemmelser i HTA.