Utviklingen  av pensjon

Før pensjonskassenes og forsikringselskapenes tid var de som rammet av ulykker og dødsfall avhengig av støtte fra slekt, venner og naboer. Fra tidlig middelader- 800 tallet ble etter hvert slik hjelp organisert i mer forpliktende og faste form i såkalte gilder. Ved siden av å være religiøse samfunn gav gildene gjensidig beskyttelse og økonomisk hjelp til medlemmene ved dødsfall.

Oppover historien har ulike private og statlige organisasjoner for forsikring tilknyttet enker, statsansatte,  og etterhvert arbeidere blitt dannet. Etterhvert gikk påtok også staten seg mer og mer ansvar, og foketrygden oppsto. I 1937 ble det innført en beskjeden og behovsprøvd alderstrygd. Parallet med videre utvikling av sosiale trygder, ble samordning av disse trygdene og offentlig tjenestepensjon diskutert.

Ved innføring av folketrygden ble en større del av pensjonskostnadene overført fra tjenestepensjonsordningene til staten. Med enighet om overføring av rettigheter fra offentlige pensjonsordninger, er vi kommet til systemet med offentlige pensjonsordninger slik det fungerer i dag.