Velkommen til din side i Bodø kommunale pensjonskasse

Her vil du se hvilke opptjente rettigheter du har i pensjonskassen og under visse forutsetninger også kunne beregne en fremtidig pensjon. Dersom kontaktopplysningene ikke er oppdatert kan du sende e-post for å melde endringer til pensjonskassen.

Sykepleiere er medlem i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og lærere er medlem i Statens Pensjonskasse (SPK). Disse vil bare være registrert i Bodø kommunale pensjonskasse dersom de tidligere har hatt andre stillinger i Bodø kommune.

Angående beregning av framtidige pensjoner:
Pensjonskassen understreker at regelverk for framtidige pensjonisters ytelse i noen grad er uavklart. Framtidig alderspensjon i dette programmet beregnes derfor som en samlet pensjon lik 66 % av pensjonsgrunnlaget, redusert for evt. manglende opptjening. Det er ikke tatt hensyn til levealdersjusteringen , og heller ikke til eventuelle garantiordninger som kan komme.

Klikk her for å logge inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.