Bodø pensjonskasse

Bodø pensjonskasse (BPK) ble opprettet 1.7.1927 av Bodø kommune. Pensjonskassens formål er å yte pensjon til medlemmene og deres etterlatte i henhold til Hovedtariffavtalens bestemmelser.

Pensjonskassen skal sikre pensjonsrettighetene gjennom god og aktiv forvaltning av fondsmidlene, og yte god service til medlemmer, pensjonister og arbeidsgivere. Alle ansatte i Bodø kommune blir meldt inn i pensjonskassen, bortsett fra lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse,  og sykepleiere som er tilsluttet Kommunal landspensjonskasse (KLP).

Arbeidsgivere
Følgende virksomheter/stiftelser har pensjonsordning i BPK:

 – Bodø Havn KF
 – Bodø pensjonskasse
 – Bodø kommune
 – Bodø Kirkelige Fellesråd
 – Bodø Produksjonssenter AS (BOPRO)
 – Bodø Spektrum KF
 – Salten Brann IKS
 – Salten Regionråd
–  Stormen konserthus KF
–  Skjerstad bygningsstiftelse
–  Zahlfjøsen AS