Administrasjon

Pensjonskassen har kontor i ”Bøckmanngården”, Torvgata 1 i Bodø

Administrasjon består av:

 – Hans Petter Horsgaard, Daglig leder

 – Sissel Karlsen, Økonomiansvarlig

 – Ann-Kristin Jørgensen, Rådgiver

 – Inger Marie Storvik, Rådgiver

 – Dagny Karlsen, Konsulent