Årsrapporter

Årsmeldinger for Bodø kommunale pensjonskasse finner du nedenfor:

BKP-årsmelding.pdf          BKP_årsmelding.pdf          BKPK_Årsberetning-2013.pdf          årsrapport 2014