Årsrapporter

Årsmeldinger for Bodø kommunale pensjonskasse finner du nedenfor:

BKP-årsmelding.pdf                BKP_årsmelding.pdf         BKPK_Årsberetning-2013.pdf              årsrapport 2014