Personvern

Saksbehandling av ulike pensjonsspørsmål omfatter behandling av personopplysninger. Pensjonskassen er tildelt konsesjon fra Datatilsynet for behandling av personopplysninger om medlemmer og tidligere medlemmer i pensjonskassen.

Bruk av personopplysninger er regulert i Lov om behandling av personopplysninger, som omhandler lovbestemmelser om hvordan opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til identifiserbare enkeltpersoner skal innhentes, behandles og oppbevares. Personopplysningsloven ble i mai 2018  erstattet av nye personvernregler i henhold til EUs forordning for personvern (GDPR), som da også ble norsk lov.

Hvilke opplysninger innhenter vi?

Bodø pensjonskasse innhenter personopplysninger i tråd med det til enhver tid gjeldende lovverk for registrering av medlemmer og behandling av søknader.  All behandling baseres på rimelighet og lovlighet i tråd med medlemmenes rett og krav om personvern. Vi vil aldri hente inn og behandle sensitive opplysninger som for eksempel helseopplysninger uten at du samtykker. Andre opplysninger som for eksempel fra arbeidsgiver og NAV innhentes kun i den grad det er nødvendig for å behandle søknader, og at vi dermed vet at du er kjent med at vi innhenter disse opplysningene. Opplysningene skal ikke benyttes til andre formål enn nevnt ovenfor, med mindre du har samtykket, eller om forholdet er lovpålagt.

Opplysningene vi innhenter skal ikke oppbevares lengre enn det som er nødvendig ut i fra formålet med behandlingen, og ved forespørsel skal du gis innsyn i hvilke behandlinger som gjøres i pensjonskassen, samt hvilke konkrete opplysninger som eventuelt behandles om deg. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.

 

Informasjonskapsler og analyse på våre nettsider

Bodø pensjonskasse bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å forbedre din brukeropplevelse. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson, men om du ønsker kan du slå av denne funksjonen i din nettleser. Vi bruker Google Analytics for å se på statistikk for hjemmesidene. Statistikken gir oss svar på for eksempel hvor mange som besøker de ulike sidene, og hvilken informasjon som synes mest relevant. Dette hjelper oss å tilpasse vår informasjon best mulig til våre medlemmer. Når du skal melde deg på kurs og arrangementer ber vi deg registrere navn, organisasjon, adresse, e-post, telefon, og stilling. Opplysningene deles ikke med andre, og slettes etter arrangementer er gjennomført.

Skulle du ha noen spørsmål tilknyttet ditt personvern er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du kan også lese mer om personvern på Datatilsynets nettsider:

Datatilsynet – personvern