Overføringsavtalen

Har du vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger enn Bodø pensjonskasse,  vil overføringsavtalen sikre at de ulike periodene blir slått sammen og pensjonen beregnet på grunnlag av samlet tjenestetid i offentlig sektor. Overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse, KLP og de kommunale pensjonskassene.

Avtalen  betyr at hvis du tidligere har opptjent pensjonsrettigheter i andre ordninger, blir disse overført til den siste og utbetalende ordningen når du pensjonerer deg. Pensjonsberegningen skjer etter reglene i denne siste ordningen.

Ordningene som er med i avtalen, gir stort sett gir de samme rettighetene – siden overføringsavtalen stiller krav om et felles pensjonsprodukt.