Overføringsavtalen

Har du vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger enn Bodø kommunale pensjonskasse,  vil overføringsavtalen sikre at de ulike periodene blir slått sammen og pensjonen beregnet på grunnlag av samlet tjenestetid i offentlig sektor. Overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse, KLP og de kommunale pensjonskassene.

Avtalen  betyr at hvis du tidligere har opptjent pensjonsrettigheter i andre ordninger, blir disse overført til den siste og utbetalende ordningen når du pensjonerer deg. Pensjonsberegningen skjer etter reglene i denne siste ordningen.

Ordningene som er med i avtalen, gir stort sett gir de samme rettighetene – siden overføringsavtalen stiller krav om et felles pensjonsprodukt.