Pensjon

Som medlem av Bodø pensjonskasse kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense, eller du er blitt varig  eller midlertidig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert partner og barn etter medlem av pensjonskassen kan søke etterlattepensjon.

Hva er pensjon?

Pensjonen fra folketrygden ses på som fundamentet i pensjon. Hva du får utbetalt derfra avhenger av hvor mye du har jobbet, tjent og hvor lang din trygdetid i Norge er.

Tjenestepensjon er en pensjon betalt av arbeidsgiver. Alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, er omfattet av en tjenestepensjonsordning. I Bodø kommune er ansatte i kommunen og tilknyttede foretak medlem i Bodø pensjonskasse. Tjenestepensjon fra oss kan du søke om dersom du har 3 års tjenestetid som medlem, uavhengig hvor mange timer i uken du har arbeidet.

Frivillige spare- eller pensjonsordninger

Man kan også inngå individuelle spareavtaler slik at pensjonen blir høyere. Du kan for eksempel spare i fond eller tegne individuelle pensjonsavtaler hos bank eller forsikringsselskap.