Oppsatt pensjon

Når du har minst tre års tjenestetid i offentlig pensjonsordning har du rett til en oppsatt tjenestepensjon.  Det vil si at selv om du ikke har full opptjeningstid, eller er medlem av pensjonsordningen lenger,  kan du ha rett til pensjon.

Du får rett til oppsatt alderspensjon fra du når alderen for den aldersgrensen stillingen din hadde. Fore eksempel kan en hjelpepleier ha 65 års aldersgrense. Seneste tidspunkt vil være når du er 67 år og tar ut pensjon fra folketrygden.

Den oppsatte pensjon gjelder både uføre-, alders-, ektefelle- og barnepensjon.

Rett til oppsatt uførepensjon forutsetter innvilget uføretrygd i folketrygden.