Søknadsskjemaer

Bodø pensjonskasse – Søknader

 Her finner du skjemaer du trenger for ulike pensjoner i Bodø pensjonskasse. Søknadsskjemaene må du fylle ut og sende oss per post til Postboks 80, 8001 Bodø eller leveres vårt kontor i Torvgata 1, 8006 Bodø

 

Søknad om brutto uførepensjon

Legeerklæring uførepensjon

 

Søknad-alderspensjon

Søknad om alderspensjon oppsatt rett

Søknad om AFP med veiledning

Søknad om barnepensjon

Søknad om barnepensjon (barn under 18)

 

Søknad om ektefellepensjon

Søknad om netto ektefellepensjon