Søknadsskjemaer

Bodø kommunale pensjonskasse – Søknader

 Her finner du søknader du trenger for ulike pensjoner i Bodø kommunale pensjonskasse. Søknadsskjemaene kan du åpne og fylle ut på pc, for så å skrive ut og sende oss i posten

 

 PDF-IconSøknad om brutto uførepensjon

 

 PDF-IconLegeerklæring uførepensjon

PDF-Icon Søknad-alderspensjon

PDF-Icon Søknad om alderspensjon oppsatt rett

 

PDF-Icon Søknad om AFP med veiledning

PDF-Icon Søknad om barnepensjon pdf

PDF-Icon Søknad om barnepensjon (barn under 18) pdf

 

PDF-Icon Søknad om ektefellepensjon pdf

PDF-Icon Søknad om netto ektefellepensjon pdf