Styret

Pensjonskassen ledes av et styre på seks medlemmer med vararepresentanter. Fire medlemmer med personlige vararepresentanter er oppnevnt av bystyret. To styremedlemmer med personlige vararepresentanter er oppnevnt av arbeidstakernes organisasjoner, blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Syrets sammensetning

Einar Lier Madsen     leder                  
Rolf Kåre Jensen
Bodil Irene B. Brattli                            
Adelheid B. Kristiansen
Thor Arne Tobiassen                           
Kornelija Rasic                                    
 

Vararepresentanter

Alf-Anton Røst
Stephan Andre Skjelvan
Berit H. Wilhelmsen
Cecilie Lekang
Glenn Roger Balseth
Svein Erik Jensen