Styret

Pensjonskassen ledes av et styre på seks medlemmer med vararepresentanter. Fire medlemmer med personlige vararepresentanter er oppnevnt av bystyret. To styremedlemmer med personlige vararepresentanter er oppnevnt av arbeidstakernes organisasjoner, blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Syrets sammensetning

Einar Lie Madsen     leder                    AP
Rolf Kåre Jensen
Bodil Brattli                                            Høyre
Adelheid B. Kristiansen
Tor Arne Tobiassen                               Tekna
Kornelia Rasic                                        Fagforbundet
 

Vararepresentanter

Alf-Anton Røst
Stephan Andre Skjelvan
Øystein Wik
Cecilie Lekang
Glenn Roger Balseth
Svein Erik Jensen