Styret

Pensjonskassen ledes av et styre på åtte medlemmer med vararepresentanter. Fire medlemmer med personlige vararepresentanter er oppnevnt av bystyret. Fire styremedlemmer med personlige vararepresentanter er oppnevnt av arbeidstakernes organisasjoner, blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen, eller andre de ønsker skal representere rettighetshaverne.

Syrets sammensetning

Einar Lier Madsen         leder                  
Bodil Irene B. Brattli     nestleder
Rolf Kåre Jensen               
Adelheid B. Kristiansen
Thor Arne Tobiassen                           
Kornelija Rasic                                    
Jarl Richard Salamonsen
Glenn Roger Balseth 

Vararepresentanter

Alf-Anton Røst
Berit H. Wilhelmsen
Stephan Andre Skjelvan
Cecilie Lekang
Eirik Lie
Ann-Merethe Larsos Kristensen
Elin Berg
Turid Holst Andersen