På nav.no får du generell informasjon om alderspensjon fra folketrygden.
Her finner du blant annet nettjenesten Din pensjon hvor du kan beregne alderspensjon fra folketrygden – både etter dagens og nytt regelverk for alderspensjon.

Det norske trygdesystemet
Oversikt over det norske trygdesystemet.